Durmuş, Şerif (2023) “İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 367–378. doi: 10.20491/isarder.2023.1592.