Burmalı, Özgür ve Kuşakçı, S. (2023) “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Ambulans Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 398–419. doi: 10.20491/isarder.2023.1594.