Deligöz, K. ve Kömeç, M. (2023) “İntikam Arzusu ve Faydacı Tüketimin Affetme Davranışı Üzerindeki Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), ss. 420–436. doi: 10.20491/isarder.2023.1595.