Saracel, N., Bilgiç, E., Topal, F., Tezer Kozak, G., Kütükcü, H. ve Madi, N. (2023) “Yöneticilerin Bakış Açısı ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), ss. 970–987. doi: 10.20491/isarder.2023.1630.