Çetin, B. ve Yalçın, A. (2023) “Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), ss. 1206–1222. doi: 10.20491/isarder.2023.1645.