Aydoğdu, H. ve Sağtaş, S. (2023) “Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), ss. 2195–2212. doi: 10.20491/isarder.2023.1705.