Çıkmaz, E. (2024) “Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), ss. 358–367. doi: 10.20491/isarder.2024.1795.