Bayazıt, A. ve Gürbüzer, G. B. (2024) “Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), ss. 368–380. doi: 10.20491/isarder.2024.1796.