Okan Gökten, P., Açıkgöz, T. ve Gökten, S. (2024) “Firm-Level and Macroeconomic Determinants of R&D Investments in Turkey”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(1), ss. 465–471. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2104 (Erişim: 30 Mayıs 2024).