Türe, H., Gökten, S. ve Başer, F. (2021) “Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(4), ss. 187–201. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/351 (Erişim: 12 Haziran 2024).