Üzüm, B. ve Uçkun, S. (2021) “Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), ss. 254–275. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570 (Erişim: 23 Ekim 2021).