Gökten, S. (2021) “Ekonomik Kalkınma Teorisi ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri ve Çıkarımlar”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), ss. 848–873. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/659 (Erişim: 12 Haziran 2024).