Gerekan, B. ve Koçan, M. (2021) “Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), ss. 210–228. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/676 (Erişim: 16 Haziran 2024).