Sultanoğlu, B., Kucukkocaoglu, G. ve Alp, Özge S. (2021) “Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), ss. 646–660. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/698 (Erişim: 25 Ocak 2022).