Metin, İsmail ve Öztemiz, H. H. (2021) “İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), ss. 1014–1028. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/718 (Erişim: 8 Haziran 2023).