Şenol, L. ve Üzüm, B. (2021) “Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık ve Yabancılaşma Düzeyleri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(2), ss. 1092–1102. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/818 (Erişim: 23 Ekim 2021).