[1]
M. Tuncer ve M. Yeşiltaş, “Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri”, ISARDER, c. 5, sy 1, ss. 57–78, Haz. 2021.