[1]
F. Güllük ve N. T. İrge, “Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, ISARDER, c. 12, sy 1, ss. 531–545, Haz. 2021.