[1]
Z. Özgüner, “Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi”, ISARDER, c. 12, sy 2, ss. 1109–1120, Haz. 2021.