[1]
M. Atalay Oral, “Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Niyeti: Genç Tüketiciler ile Bir Araştırma”, ISARDER, c. 12, sy 2, ss. 1207–1224, Haz. 2021.