[1]
A. Türk, “Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, ISARDER, c. 12, sy 2, ss. 1256–1266, Haz. 2021.