[1]
E. E. Topaloğlu ve İlhan Ege, “Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri”, ISARDER, c. 12, sy 2, ss. 1373–1393, Haz. 2021.