[1]
O. Özdemir ve K. Özdemir, “Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma”, ISARDER, c. 12, sy 2, ss. 1712–1721, Haz. 2021.