[1]
N. Yılmaz, “Göreli Yoksunluk ve Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme”, ISARDER, c. 12, sy 2, ss. 1974–1983, Haz. 2021.