[1]
H. Kendir, “Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü”, ISARDER, c. 12, sy 4, ss. 3421–3432, Haz. 2021.