[1]
A. Y. Zengin ve B. Çetin, “Sosyal Medyada Marka Topluluklarının Marka Güveni ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi”, ISARDER, c. 12, sy 4, ss. 3582–3595, Haz. 2021.