[1]
A. Özmen ve Z. G. Kocakuş, “Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”, ISARDER, c. 12, sy 4, ss. 4323–4339, Haz. 2021.