[1]
Y. Kurt, M. H. Nazik, ve A. Işın, “Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği”, ISARDER, c. 12, sy 4, ss. 4365–4379, Haz. 2021.