[1]
M. Bayar, “Bir Örgüt İkliminde Uygulanan Tarafsız Yönetim Anlayışının, Çalışanların Motivasyonuna Etkilerinin Analizi”, ISARDER, c. 12, sy 4, ss. 4429–4448, Haz. 2021.