[1]
N. Öztürk ve M. Çankaya, “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1082–1092, Haz. 2021.