[1]
M. Begenirbaş, Y. Gökmen, ve R. Can Yalçın, “Mesleki Özdeşleşme ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1127–1143, Haz. 2021.