[1]
K. Karamustafa ve M. Yılmaz, “Konaklama İşletmelerinde Akıllı Turizm Teknolojilerinin Kurumsal Kabulü”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1350–1383, Haz. 2021.