[1]
A. Can ve E. Armağan, “İçsel Pazarlama Anlayışının İş Tatminine Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1397–1413, Haz. 2021.