[1]
M. Özgüner ve M. Aytekin, “Tedarik Zinciri Risklerinin İşletme Performansına Etkisinde Tedarikçi İlişkilerinin Moderatör (Düzenleyici) Rolü”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1414–1425, Haz. 2021.