[1]
E. Erkılıç, “Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1512–1522, Haz. 2021.