[1]
A. Önder Hanedar ve E. Yaldız Hanedar, “Makroekonomik ve Kurumsal Faktörlerin Kredi Genişlemesine Etkisi: Dünya Ekonomisi İçin Güncel Bir İnceleme”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1610–1618, Haz. 2021.