[1]
M. Özdemir ve N. Çetiner, “Akıllı Telefon Bağımlılığının Çalışanların İş Tatminleri Üzerine Etkisi”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1679–1694, Haz. 2021.