[1]
F. F. Altıntaş, “Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1835–1855, Haz. 2021.