[1]
G. Çelebi Gürsoy ve M. S. Yıldız, “Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1553–1573, Haz. 2021.