[1]
V. Temizkan ve K. Yılmaz, “Demir-Çelik Sektörü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Kardemir Örneği”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1538–1552, Haz. 2021.