[1]
K. Orçanlı, “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, ISARDER, c. 13, sy 2, ss. 1426–1437, Haz. 2021.