[1]
C. Bozpolat ve F. Çopur, “Banka Müşterilerinin E-Şikâyetlerini Şikâyet Forum Sitesi Üzerinden Analiz Etme”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2056–2071, Eyl. 2021.