[1]
R. Karakuş, “Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2072–2083, Eyl. 2021.