[1]
İbrahim Çetintürk, “Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2223–2231, Eyl. 2021.