[1]
D. Gezmişoğlu Şen ve G. Telli, “İkinci El Çevrimiçi Pazarlarda İlgilenim, Yenilikçilik ve Algılanan Riskin Tüketicilerin Satın Alma Tarzına Etkisi”, ISARDER, c. 13, sy 3, ss. 2587–2606, Eyl. 2021.