[1]
A. Acer, “Lojistik Faaliyetlerde Antrepoların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Belirlenmesi”, ISARDER, c. 13, sy 4, ss. 2976–2989, Ara. 2021.