[1]
M. Bayat, “İşletmelerde Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme”, ISARDER, c. 13, sy 4, ss. 3090–3102, Ara. 2021.