[1]
Şebnem Ada ve M. Yardımcıoğlu, “Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi”, ISARDER, c. 13, sy 4, ss. 3467–3485, Ara. 2021.