[1]
A. A. Başalp ve A. O. Onağ, “Duygusal Zekanın Çalışan Yaratıcılığına Etkisi”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 16–32, Mar. 2022.