[1]
M. Yılmaz ve B. Kaplan, “Endüstriyel Pazarda İlişki Kalitesi ve Müşterinin Algıladığı Değer İlişkisinde Tedarikçi Değiştirme Maliyetinin Aracı Etkisi”, ISARDER, c. 14, sy 1, ss. 33–53, Mar. 2022.